Non-state health facility

THE PATH TO CHANGE BEGINS WITH ACCEPTANCE AND RESPECT FOR OURSELVES AND THE WORLD AROUND US.

MD CURE

We are a specialised psychosomatic clinic run by experts from various disciplines headed by a leading and internationally renowned Czech clinical psychologist and psychotherapist, Professor Michal Miovský.

The development and balancing of our own potential is a delicate and intimate movement along the boundary between ourselves, our needs, the possibilities. and the nature of the external world. Regaining control over one's life requires a sensitive, honest, and proven holistic approach.

Using an integrative medical approach to health and psychological well-being, we will help you regain your footing and resume responsibility and control over your life.

OUR APPROACH TO THERAPY IS BASED ON THE FOLLOWING KEY PILLARS:

FOR WHO

WHAT ISSUES CAN WE HELP OUR CLIENTS ADDRESS?

 • Help with addiction: alcohol, tobacco, prescription drugs, and other substances; non-substance dependencies
 • Anxiety and depression and psychosomatic conditions
 • Lifestyle and lifestyle extremes: sleep, exercise, and nutrition problems
 • Relationship problems and self-harm
 • Work planning issues
 • Failure to reach one's potential
 • Fear of the future

HOW DOES THE TREATMENT WORK?

 • Comprehensive initial diagnosis and assessment.
 • Therapeutic plan and its balance.
 • CheckPoints and realistic assessment.
 • THE TREATMENT SYSTEM CONSISTS OF A BALANCED COMBINATION OF DIFFERENT COMPONENTS OF CARE.

WHAT IS OUR APPROACH?

 • We help set realistic expectations and a plan.
 • We know that the therapy may not be pleasant.
 • We apply a holistic approach to medicine.
 • We take an integrative approach to addressing all the components of our lives.
 • Our approach and methods are evidence-based.
 • We have a unique model combining proven methods and practices.
 • We use modern technology to enhance the effect of the therapy.

OUR PHILOSOPHY AND APPROACH

At the MD Cure Clinic, we have created a holistic preventive and curative system of care. This system is unique in its integration of various sub-systems of evidence-based and effective clinical procedures and methods. It is designed on the basis of our own clinical experience and state-of-the-art scientific knowledge and research findings about addiction treatment and the prevention of mental health conditions. It goes beyond disciplinary barriers and limitations and responds to the individual needs and differences of clients with full respect for their situation and capabilities. Care is managed and coordinated through professional case management.

Diseases of the body and soul are closely interrelated, and each person is utterly unique in this sense, both in their difficulties and needs and their strengths, resources, and ability to use these resources in a truly effective and safe way.

Our approach builds on a supportive and growth-oriented environment. To do this, we emphasise intensive relationship work (in individual and group therapy), early and effective solution of somatic complications, and tailored systematic training and strengthening of self-regulation skills.

At the core of our system is an individualised treatment plan that responds to the needs and capabilities of the client. Each individual plan is centred around cutting-edge psychotherapeutic work combined with psychiatric care, where appropriate, including internal assessment and medical consultation, nutritional therapy and support, physical therapy, and training programmes aimed at strengthening self-regulation skills.

MD CURE SYSTEM

design element

The MD Cure Clinic's system of therapeutic care is individually tailored to the needs and capabilities of each client, and the entire process involves four basic phases:

 1. comprehensive diagnosis;
 2. setting realistic goals and creating a therapeutic plan;
 3. ongoing checkpoints: care at our clinic is guided by modern case management;
 4. final evaluation of the goals achieved and follow-up recommendations and actions.

Within these four phases, we use different components to achieve a generally balanced combination of different approaches and methods:

Mental health and lifestyle are directly linked not only to our relationships and environment, but also to the quality of our sleep, exercise, and diet. Any significant imbalances, daily stress, and protracted problems are factors that can be successfully managed and their negative effects minimised. The important thing is to make the most of our own inner and outer resources to achieve a balanced, successful, and happy life.

ABOUT US

Using integrative medicine approaches, the MD Cure Clinic offers a state-of-the-art preventive and treatment system focused on mental health. We build on the latest scientific knowledge about human health and integrate approaches and elements of different disciplines. We tailor each client's care individually to meet their needs, situation, and choices. The MD Cure Clinic therefore features an interdisciplinary team of specialists who share a unified vision and approach. The efficiency and safety of our system is due to the team approach and the synchronisation of the sub-components of our care.

MD Cure team

Professor Michal MIOVSKÝ, PhD

Klinický psycholog, adiktolog, psychoterapeut a certifikovaný supervizor. Klinicky se zaměřuje na terapii závislostí a psychosomatické poruchy. Od roku 2021 vede Kliniku MD Cure a garantuje její terapeutický program. Vykonává funkci přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, zároveň působí jako proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy.

E-mail: klinika@mdcure.cz
RG: www.researchgate.net/profile/Michal_Miovsky

Alena Žižková, MD

Lékařka-psychiatrička. Všeobecné psychiatrii se věnuje od ukončení lékařské fakulty (je absolventkou 1. LF UK v Praze). Zpočátku pracovala na lůžkovém oddělení psychiatrické nemocnice, od roku 2006 se pak věnuje práci v ambulantním sektoru. Má dlouholetou praxi v psychiatrické ambulanci a v konziliární činnosti. Byla součástí multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví. Dlouhodobě působí v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav na pracovišti psychiatrie, psychologie a psychoterapie. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v dynamické psychoterapii.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Ján DUDRA, MD, PhD, MPH

Konzultace, koordinace, organizace a management komplexní zdravotní péče. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným s preventivní medicínou a jejím praktickým uplatněním jak z hlediska jednotlivce a celostního pohledu na zdraví, tak z pohledu fungování zdravotního systému a provázanosti zdravotní péče. Je lékařem s atestací z chirurgie, ale dnes se kromě preventivní péče a zdraví, věnuje mimo jiné urgentní medicíně.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Silvia Miklíková, MA

Psycholožka ve zdravotnictví a psychoterapeutka. Absolventka akreditovaného psychoterapeutického výcviku IVGT pro Gestalt terapii a certifikovaného tréningu Krizové intervence a práce s traumatem. V součastnosti je supervizním výcviku: IPsiG - Istituto di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt, Turín, Itálie. Práci s klienty věnuje od roku 2009, kdy v slovenské neziskové organizaci Plán B, kterou založila a vedla pracovala s lidmi užívajícími drogy, jejich rodinami a blízkými. Od roku 2012 pracuje v privátní praxi, převážně se zahraničenou klientelou (v angl. jazyce).

E-mail: klinika@mdcure.cz

Petr Bednařík, MA

Psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut. Absolvent jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (2010) a akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka – PCA (2007) při Českém institutu pro přístup zaměřený na člověka v Brně. Zabývá se také leadership coachingem, kde vychází ze své dlouholeté praxe v nadnárodních společnostech v manažerských pozicích.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Jakub Hybš, MA

Pohybový specialista, diagnostik a sportovní coach. Věnuje se Funkční diagnostice pohybového aparátu, specializované rehabilitaci a sportovnímu tréninku. V rámci edukativní činnosti působí jako lektor a přednášející témat spojených se zdravím pohybového aparátu pro laickou i odbornou veřejnost. Je autorem moderní metodiky FMP (Functional Movement Principles) pro propojení fyzioterapeutické, rehabilitační a sportovní péče. Působí jako trenér reprezentantů české republiky a externí konzultant profesionálních klubů a sportovců. Založil a vede vlastní komplexní pohybové centrum, kde ve své praxi pracuje od dětí až po seniorskou kategorii.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Ivana Ballová, MA

Psycholožka s ukončeným magisterským vzděláním na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě (2001). V současnosti dokončuje sedmiletý výcvik v psychoterapeutickém směru gestalt v institutu Gestalt Studia. Je zakladatelkou Lucemburské asociace pro Gestalt terapii (GTSL). Ve své soukromé praxi pracovala od roku 2007 nejdříve v Lucemburku a od roku 2018 v Praze.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Andrea DUDROVÁ, MA

Pedagožka s více než dvacetiletými zkušenostmi jak ze zahraničí, tak s prací v tuzemském prostředí s mezinárodními studenty. Od roku 2007 působí jako fakultní učitel, uvádějící budoucí pedagogy z FTVS Univerzity Karlovy do jejich odborné praxe. V rámci Kliniky MD CURE má na starosti interní komunikaci, týkající se chodu ambulance.

E-mail: andrea.dudrova@mdcure.cz

Petra Prtina, MA

Psycholožka a sociální terapeut. Je absolventkou psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii na GiTA institutu ve slovinské Lublani. Pracuje jako sociální terapeut v Terapeutické komunitě Kaleidoskop se zaměřením na skupinovou a individuální terapii s klienty s poruchou osobnosti, především hraničního typu a jako školní psycholog ve ScioŠkole na Praze 6.

E-mail: klinika@mdcure.cz

PRICE LIST

We set the prices of therapeutic care with regard to the individual treatment plan prepared for each client, taking into account the results of all examinations, the optimal form of treatment, the client's situation, and their own interest. The treatment plan is always divided into three-month stages and the price is derived from these time periods. Each client is consulted in advance about the design of their individual treatment plan and all its conditions and aspects, including the total price, and we always and consistently respect the client's interest and decision. After every three months the treatment plan is reviewed and changes may be made according to the progress and results of the treatment. Such changes may be reflected in the price for the next three-month treatment period.

Our prices are the same for any language in which the treatment is provided and agreed. In addition, we discuss with each client their requirements and wishes individually and try to take them into account and adapt to their needs and resources. The final price package is thus determined by the volume, scope, and nature of the sub-components of the therapeutic care and services that make up the plan for the three-month period. All conditions are communicated in detail to the client in advance and constitute an integral part of the therapeutic contract.

PRICE LIST FOR BASIC SERVICES

Psychiatric consultation and partial examination:
2,000-4,000 CZK
Specialised psychiatric examination and comprehensive examination:
2,500-4,500 CZK
Clinical-psychological consultation and partial examination:
1,500-3,000 CZK
Specialised psychological examination and comprehensive examination:
2,500-4,500 CZK
Psychotherapy sessions (individual):
2,000-3,000 CZK
Psychotherapy sessions (couple and family):
2,500-4,000 CZK
Psychotherapeutic sessions (group):
500-1,000 CZK
Coaching and specialised training programmes:
1,500-4,000 CZK

The prices for the nutritional and movement components are based on specific needs and depend on the comprehensiveness and extent of the examination, intervention, and length of care. The prices for other additional services are negotiable.

Contact form

  Optional
  Optional
  Required

  CONTACT

  Mánesova 27, Praha 2
  T: 774 414 546 | E: klinika@mdcure.cz
  www.mdcure.cz
  Owner and operator of the MD Cure Clinic:
  Truce s.r.o.
  Eliášova 327/12, 160 00 Praha 6-Dejvice
  IČ: 09185607 | DIČ: 09185607